Techniek en Duurzaamheid

1 juli 2020

Relatief kort geleden heeft vb&t een compleet vernieuwde onderhoudsafdeling ontwikkeld, genaamd Techniek & Duurzaamheid. Deze twee facetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verdienen dan ook volle aandacht en toewijding.

De afdeling houdt zich bezig met het opstellen van meerjaren-onderhoudsplannen (MJOP) en het begeleiden van grote, gemeenschappelijke bouwtechnische vraagstukken. De onderhoudsplannen kunnen aan de VvE’s die onder vb&t in beheer zijn worden aangeboden.

Met alle ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van verduurzaming in het achterhoofd, heeft vb&t de noodzaak ingezien om hierin een voortrekkersrol te moeten spelen. Niet iedere huiseigenaar is bezig met wat de nabije toekomst aan regelgeving en adviezen voorschrijft, laat staan over enkele jaren. Vb&t Techniek & Duurzaamheid kan daarom – in samenspraak met de VvE – verschillende duurzaamheidsprojecten voorbereiden. Ook kan de afdeling het benodigde financieringstraject begeleiden. Of dat nu middels subsidies, externe financiering of beide tot stand komt.

De wens voor verduurzaming kan voortkomen uit wetgeving, financiële voordelen of gewoon vooruit denken. Bij deze maatregelen – die in pakketten kunnen worden aangeboden – kunt u denken aan gasalternatieven, zonnepanelen, isolatie of de efficiëntie van verschillende voorzieningsinstallaties. Een VvE kan kiezen om het complex helemaal op nieuwbouwniveau te krijgen, of te besluiten dat een eenvoudigere upgrade genoeg is. De afdeling is gecertificeerd om uitgebreide energielabel- en maatwerkrapporten op te stellen, zodat inzicht en advies voor uw VvE altijd perfect op maat is. Op basis van al deze gegevens kan bovendien de economische terugverdientijd worden bepaald.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zal uw VvE beheerder u wellicht vragen of er wel eens is nagedacht over verduurzaming. Bij het ene pand is dit wellicht meer aan de orde dan bij het andere. Toch staan tijd en techniek niet stil, dus is het verstandig om op de toekomst voorbereid te zijn. Vb&t Techniek & Duurzaamheid begeleidt uw vereniging daar graag in. Voor meer vragen kunt u altijd terecht bij uw beheerder.