Samen Kwaliteit Waarborgen

5 oktober 2020

Als VvE-beheerder is vb&t VvE Diensten uiteraard begaan met het nastreven van kwaliteit.
Om die kwaliteit in werkzaamheden te ondersteunen en er op toe te zien, is vb&t VvE Diensten aangesloten bij SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen).

SKW is een organisatie die certificaten ontwikkelt en verstrekt aan de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. Voor het VvE beheer wordt volgens de richtlijnen van SKW vooral beoordeeld op de bestuurlijke organisatie van de beheerder, de interne bedrijfsvoering van de beheerder, het beheer van Verenigingen van Eigenaars en dat van de gemeenschappelijke bouwdelen.

Vanuit de motivatie dat een slager niet zijn eigen vlees moet keuren, laat vb&t haar werkwijze jaarlijks toetsen met een steekproefsgewijze kwaliteitstest en bekronen met een zogenaamd VvE Beheerderscertificaat.

Om de auditors van SKW een goed beeld te geven van de manier waarop wij werken, wordt ons werk en de verslaglegging periodiek gecontroleerd. SKW kan naast certificaten ook verbeterpunten of tips aandragen, waarmee de kwaliteit van de werkzaamheden verder kan groeien.

Om SKW haar werk goed te laten uitvoeren, duiken zij – uiteraard binnen beroepsgeheim – de dossiers in en controleren ons werk. Wellicht herinnert u zich het agendapunt tijdens de ledenvergadering, waarin uw VvE manager jaarlijks uw goedkeuring vraagt om SKW de dossiers te mogen laten inzien. Zo doet vb&t VvE Diensten er alles aan om kwaliteit te blijven leveren.