Klachtenprocedure vb&t VvE Diensten

Een klacht, wat nu?
Vb&t VvE Diensten wil u graag voorzien van goede producten en diensten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of een medewerker die u niet correct behandelt. Voor ons een signaal om onze dienstverlening te verbeteren. Geef ons dat signaal door uw klacht bij ons te melden. Zo kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken.

Hoe meld ik een klacht?
Als u bijvoorbeeld ontevreden bent over de dienstverlening van vb&t VvE Diensten, dan kunt u schriftelijk bij ons een klacht indienen via:

 • een brief met een duidelijke klachtomschrijving aan:
  vb&t VvE Diensten
  Antwoordnummer 10527
  5600 WB Eindhoven
 • e-mail met een duidelijke klachtomschrijving: VvE@vbtgroep.nl

Ik heb een reparatieverzoek
Een reparatieverzoek zien we niet als klacht. Het gaat tenslotte om het verhelpen van een probleem. Mail in zo’n geval uw reparatieverzoek naar uw VvE manager of VvE@vbtgroep.nl of bel 088 – 5 45 46 47, bij voorkeur op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Welke klachten neemt vb&t VvE Diensten niet in behandeling?
In de volgende situaties neemt vb&t VvE Diensten uw klacht niet in behandeling:

 • anonieme klachten;
 • klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter;
 • klachten die vb&t VvE Diensten al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat;
 • klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen;
 • klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, eigen onderhoud.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

 • de oplossing
 • of een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen
 • of de status “niet in behandeling genomen”.