Jaarlijkse enquête

1 juli 2020

Als organisatie zijn wij continu bezig met het monitoren en verbeteren van onze dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren is uw mening natuurlijk erg belangrijk voor ons.

Daarom stellen wij jaarlijks in juni een enquête samen waarin wij uw mening vragen over het beheer van uw VvE op technisch, financieel en administratief gebied.

De enquête wordt normaal gesproken bewust eind juni gehouden omdat op dat moment een groot deel van  vergaderingen al heeft plaats gevonden en een belangrijk deel van de vragen betrekking heeft op de jaarlijkse vergadering van eigenaars.

Door de corona crisis hebben wij helaas een groot deel van de vergaderingen moeten uitstellen. Hierdoor is het voor de meeste deelnemers aan de enquête niet mogelijk om deze vragen goed te beantwoorden. Wij hebben daarom besloten om de enquête uit te stellen en deze pas in het najaar te gaan versturen, als de meeste vergaderingen hebben plaats gevonden.