Waarom een Vereniging van Eigenaars?

1 juli 2020

Wellicht was u zelf verrast toen u voor het eerst in een complex ging wonen waarin een Vereniging van Eigenaars actief is. Zoals veelal blijkt uit vragen die naar voren komen tijdens de Vergadering van Eigenaars, is niet voor iedereen altijd even duidelijk wat precies het doel van een Vereniging van Eigenaars is. Daarom een korte toelichting.

Het doel van een Vereniging van Eigenaars is simpel gezegd het zorgdragen voor zaken die gedeeld eigendom zijn. Dus eigenlijk; de zaken die niet van één specifieke eigenaar zijn, maar die wel door meerdere eigenaren gebruikt worden. De reden hiervoor is ook vrij simpel en om dit te verduidelijken zullen we als voorbeeld het dakonderhoud nemen. Wanneer een dak slecht onderhouden wordt, dan kan hier schade door ontstaan, denk aan lekkages, maar ook aan vallende dakpannen. Om dergelijke schades te voorkomen heeft de overheid bepaald dat zaken onderhouden dienen te worden. Maar aangezien het dak over de gehele lengte en breedte van het complex veelal in de constructie verbonden is, heeft het vaak geen zin als iedere eigenaar alleen zijn eigen stukje dak onderhoudt. Want een perfect onderhouden stuk dak dat verbonden is aan een slecht onderhouden stuk dak, is in zijn geheel nog steeds niet goed onderhouden.

De makkelijkste manier om er dan voor te zorgen dat iedereen samen zorgt voor het onderhoud, is door een vereniging op te richten. De Vereniging van Eigenaars.

Maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. Om dit onderhoud van de gedeelde eigendommen uit te kunnen voeren is natuurlijk ook geld nodig. Om deze reden spaart een Vereniging van Eigenaars geld in een reservefonds. Daarmee komen we natuurlijk op de vraag, hoe weet een Vereniging van Eigenaars dan hoeveel ze moeten sparen? Het antwoord hierop is ook eenvoudig. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van een Meerjaren Onderhoudsplan, of kort een MJOP. Hierin staat van alle zaken die onder gedeeld eigendom vallen, wanneer hier onderhoud aan nodig zal zijn en wat de te verwachten kosten hiervoor zijn. Door te kijken welke bedragen per jaar nodig zijn om het onderhoud uit te kunnen voeren, kan ook uitgerekend worden, wat er dan per jaar gespaard moet worden. Dit wordt dan de kapitalisatie genoemd.

Naast het sparen voor het onderhoud is het ook belangrijk dat de eigenaren het samen eens zijn over de wijze waarop het gespaarde geld uitgegeven wordt. Om deze reden moet er ieder jaar een Vergadering van Eigenaars gehouden worden. In deze vergadering wordt onder andere besloten wat komend jaar uitgegeven gaat worden aan onderhoudszaken. Maar wordt ook mogelijkheid gegeven aan de vergadering om te controleren of de uitgaven van het afgelopen jaar correct zijn geweest. Zoals u misschien al weet staan er nog meer zaken op de agenda van de Vergadering van Eigenaars, helaas is dit artikel niet groot genoeg om alles te behandelen. In de volgende nieuwsbrief zal dieper ingegaan worden op de inhoud van de Vergadering van Eigenaars.