Brandveiligheid: een hot item

27 maart 2020

Veel mensen kunnen zich de nieuwsberichten rond de jaarwisseling herinneren omtrent de brand in een complex in Arnhem. Ook de brand in 2017 in een appartementencomplex in Londen ligt bij veel eigenaren vers in het geheugen.

Gevolgen hiervan zijn geweest dat wij vanuit de eigenaren al veel vaker de vraag gekregen hebben hoe de VvE omgaat met brandveiligheid. Een andere ontwikkeling is dat verwacht kan worden dat er verscherpt gekeken wordt naar brandveiligheid in appartementencomplexen. Momenteel wordt wel aangegeven dat een complex zou moeten voldoen aan het bouwbesluit, maar de overheid controleert hier nog niet op. Dit neemt niet weg dat de VvE een verantwoordelijkheid heeft om na te denken over de eigen brandveiligheid.

Hiermee komen we direct bij de complexiteit van het brandveiligheidsvraagstuk. Een VvE is namelijk verantwoordelijk voor de eigen brandveiligheid, maar het regulier onderhoud houdt alleen rekening met het onderhoud van bestaande zaken en kijkt dus niet naar het eventueel verbeteren van de brandveiligheid.

Het kan ook niet de bedoeling zijn, dat bij het verbeteren van de brandveiligheid het regulier onderhoud in het gedrang kan komen. Om deze reden is het belangrijk om te inventariseren of er noodzaak is om de brandveiligheid te verbeteren en wat de mogelijkheden zijn om dit ook daadwerkelijk te doen. Mocht u vragen hebben over wat vb&t VvE diensten in dit geval voor u kan betekenen, neem dan contact op met uw VvE beheerder.