Persoonscertificering; omdat kwaliteit ons verder brengt

Bij vb&t VvE Diensten staat uw belang centraal. We laten daarom niet alleen enthousiasme, maar vooral gedegen kennis een grote rol spelen bij de wijze waarop we beheren.
Ook vanuit de overheid wordt aangestuurd om de kwaliteit van het VvE beheer continue te verbeteren en afspraken met professionele partijen te maken om hierop na te zien.

Om die kennis te vergroten en te vernieuwen, heeft vb&t een aansluiting met Stichting Persoonscertificering VvE Beheer (PCVB). Deze stichting heeft het certificaat VvE Beheer ontwikkeld en treedt op als toezichthouder. Bovendien bepaalt het PCVB het niveau van de examens. Het PCVB verplicht de VvE managers die een certificaat hebben behaald, hun kennis op peil te houden door ieder jaar speciale lesdagen te volgen.

De beoordelingsrichtlijn waar vanuit het PCVB de lijnen uitzet moet uiteraard flexibel zijn, en is geen statisch instrument.
De stichting duidt dit als volgt; “wanneer de Stichting Persoonscertificering VvE Beheerders, certificaathouders, de certificerende instelling of derden constateren dat verbeteringen, uitbreidingen, wijzigingen of nieuwe inzichten kunnen leiden tot een beter instrument, zal de certificerende instelling voorstellen hiertoe voorleggen aan het College van Deskundigen. Na een bindend advies van dit college wordt de richtlijn aangepast.”

Kort gezegd houdt dit in dat de PCVB er doorlopend op toeziet dat niet alleen de VvE managers zich constant blijven ontwikkelen, maar dat ook de toetsing zich hier op aanpast. Dit alles om de kwaliteit van het beheer naar een hoger niveau te kunnen brengen.

Als onderdeel van de ontwikkeling van de VvE managers van vb&t VvE diensten wordt deze certificering aangeboden. De VvE managers gaan dan een opleidingstraject in, dat zij afsluiten met een examen. Hierna houden zij hun kennis actueel door middel van de lesdagen.

Zo zet vb&t VvE Diensten zich in om altijd de beste en laatste kennis in huis te hebben. Hiermee is niet alleen de VvE manager geholpen, maar bent ook u als eigenaar optimaal bediend.