Nu sparen voor verduurzamen in de toekomst

Regelmatig krijgen wij vanuit VvE’s vragen over de mogelijkheden voor zonnepanelen. De motivatie hiervoor is natuurlijk erg rooskleurig; besparen op de energierekening, bijdragen aan een beter milieu en dat alles bovendien mogelijk nog onder subsidie ook.

Dit zijn natuurlijk valide argumenten, echter is de uitvoering van dergelijke initiatieven een stuk complexer.

Het is belangrijk om te weten dat de VvE in eerste instantie in het leven is geroepen om puur en alleen het onderhoud uit te kunnen voeren dat nodig is om het complex in stand te houden. In het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is dit ook duidelijk terug te zien. Hierin staan enkel de bouwdelen beschreven die reeds in het gebouw aanwezig zijn.

Omdat het gebruikelijk is dat een VvE spaart voor het groot onderhoud op basis van dit MJOP, is het gevolg dat er dus niet gespaard wordt voor alle zaken die buiten het reguliere onderhoud om gaan. Kort gezegd betekent dit dat er gespaard wordt voor onderhoud en niet per se voor verbetering.

Wanneer eigenaren tóch verbeteringen willen uitvoeren, terwijl er niet voor gespaard is, zullen de eigenaren zelf een eenmalige bijdrage moeten doen.

“Maar we krijgen toch subsidie?” is vaak de reactie die leden geven op de melding dat ze voor zonnepanelen wellicht in de buidel moeten tasten. Het klopt inderdaad dat er subsidies bestaan voor verduurzaming. Maar deze subsidies komen veelal met strenge voorwaarden en dekken ook niet de gehele kosten. De kans bestaat dus dat er extra kosten gemaakt worden om aan de voorwaarden te voldoen. Daarnaast zal het gedeelte dat niet gesubsidieerd wordt, alsnog door de eigenaren moeten worden gefinancierd.

Dit klinkt natuurlijk allemaal erg negatief, zeker als je bedenkt dat het hier gaat om zoiets positiefs als duurzaamheid. Dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Belangrijk is juist om te begrijpen dat duurzaamheid gaat over de lange termijn. Het is niet de bedoeling om met regulier onderhoud in de knoei te komen, omdat er geld uitgegeven is aan verduurzaming. Om deze reden is het verstandig om met de beheerder te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen de VvE dan bijstaan met advies over de beste verduurzamingsmaatregelen die getroffen kunnen worden. Maar belangrijker kunnen we ook advies geven op welke wijze hier financiële ruimte voor gemaakt kan worden. Verstandig is ook om dit nu aan uw beheerder te laten weten, zodat dit traject ook voorbereid kan worden voor de komende Vergadering van Eigenaars.